Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT
Director, Prof. Riitta Kosonen

Tietoa meistä

 

CEMATin missiona on tuottaa tieteellisesti korkealaatuista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa nopeasti kehittyvistä talouksista yritysten toimintaympäristönä. CEMATin tiimissä työskentelee tällä hetkellä 9 henkilöä, joista viidellä on tohtoritason tutkinto ja kolme valmistelee väitöskirjaa.

CEMATissa akateeminen ja soveltava tutkimus kulkevat käsi kädessä. Tieteellisessä julkaisemisessa tähdätään kansainvälisiin huippujulkaisuihin. Tutkimustuloksia raportoidaan myös yrityksille ja muille yhteiskunnan sidosryhmille sekä säännöllisesti ilmestyvissä katsauksissa (puolivuosittaiset Venäjän ja Kiinan CEMAT Talousnäkymät –katsaukset) että laajempina teemaraportteina. 

CEMATin tutkimusta rahoittavat sekä kansalliset toimijat (TEKES, Suomen Akatemia, säätiöt, ministeriöt) että kansainväliset ohjelmat (osana laajempia EU-hankkeita tehtävä tutkimus).

Lisäksi CEMAT on mukana partnerina Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Suomen Akatemian Venäjä-tutkimuksen huippuyksikössä. Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikkö tutkii Venäjän nykyisen kehityksen suuria haasteita ja niiden ratkaisemisen edellytyksiä. Lisätietoa huippuyksiköstä huippuyksikön kotivuilta.

 

Verkostot

CEMAT tekee kiinteää yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden (EK, Finpro, kauppakamarit), sekä muiden suomalaisten ja kohdealueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Kumppaneitamme Venäjällä ovat mm. kansallinen tutkimusyliopisto Higher School of Economics ja St. Petersburg State University of Economics and Finance sekä Kiinassa Fudan University ja Chinese Academy of Social Sciences.

Toimimme aktiivisesti pohjoismaisten Aasia-tutkimusverkostojen johtoryhmissä (mm. Nordic NIAS Council, Nordic Centre at Fudan University). Aalto-yliopiston myötä verkostomme on laajentunut kattamaan myös kohdealueiden johtavat yliopistot tekniikan ja taiteen aloilla (mm. kansallinen tutkimusyliopisto St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics ja St. Petersburg State University of Film and Television).

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

CEMATin tutkijat ovat kysyttyjä asiantuntijoita yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeilla, kuten Eduskunnan valiokuntien, Suomen Akatemian ja Elinkeinoelämän keskusliiton työryhmissä. Vastaamme mm. Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyökomission Yhteiskuntatieteiden työryhmän Suomen puolen puheenjohtajuudesta. Olemme olleet perustamassa Venäjä- ja Aasia-tutkimuksen valtakunnallisia tutkija- ja maisterikouluja sekä yliopistoverkostoja, ja toimimme aktiivisesti niiden johtoryhmissä. 

 

Toiminta Pietarissa

CEMAT toimii tiiviissä yhteistyössä toisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Venäjä- ja Itämeri-osaamisyksikön, Pienyrityskeskuksen, kanssa. Tuomme tutkimusosaamista Pienyrityskeskuksen koulutus- ja kehittämishankkeisiin, joissa yksi painopistealueista on kansainvälistyminen Venäjälle ja Baltiaan.

CEMAT ja Pienyrityskeskus avasivat toukokuussa 2010 Pietarin Suomi-taloon yhteisen toimiston. Toimisto tarjoaa näköalapaikan suomalaisten ja venäläisten kanssakäymisen ytimessä sekä mahdollisuuden entistä tiiviimpään tutkimusyhteistyöhön venäläisten partnereidemme kanssa.

Bookmark and Share
leimat_21.gif

 

Oikopolut

CEMAT Talousnäkymät

Ajankohtaisia katsauksia Venäjän ja Kiinan talouskehityksestä suomalaisyritysten näkökulmista.

Finrusresearch

Tutkittua Venäjä-tietoa yrityksille -sivusto kokoaa yhteen Venäjään liittyvää ajankohtaista tietoa tutkimuksista ja tapahtumista.

NDI - Northern Dimension Institute

NDI on akateeminen partneri Pohjoisen ulottuvuuden (ND) rakenteissa. NDI tuottaa informaatiota, järjestää seminaareja ja tekee tutkimusta Pohjoiseen ulottuvuuteen liittyen.