Tietoa meistä

CEMATin missiona on tuottaa tieteellisesti korkealaatuista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa nopeasti kehittyvistä talouksista, erityisesti Venäjästä.

CEMATissa akateeminen ja soveltava tutkimus kulkevat käsi kädessä. Raportoimme tutkimustuloksia yrityksille ja muille yhteiskunnan sidosryhmille säännöllisesti erilaisissa seminaareissa, keskustelutilaisuuksissa ja teemaraportteina. Tieteellisessä julkaisemisessa tähtäämme kansainvälisiin huippujulkaisuihin. CEMATin tutkimusta rahoittavat sekä kansalliset toimijat (Suomen Akatemia, TEKES, säätiöt, ministeriöt) että kansainväliset ohjelmat (osana laajempia EU-hankkeita tehtävä tutkimus).

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja verkostot

CEMAT tekee kiinteää yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden (erityisesti Business Team for Russia) sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tutkijamme ovat kysyttyjä asiantuntijoita yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeilla, kuten Eduskunnan valiokuntien ja Elinkeinoelämän keskusliiton työryhmissä sekä Euroopan unionin asiantuntijatyöryhmissä. Vastaamme mm. Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyökomission Yhteiskuntatieteiden työryhmän Suomen puolen puheenjohtajuudesta, olemme arvioineet EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen vaikutuksia sekä toimineet Horisontti 2020 –ohjelman neuvoa-antavassa asiantuntijatyöryhmässä 2014-2017. Olemme myös olleet perustamassa Venäjä- ja Aasia-tutkimuksen valtakunnallisia tutkija- ja maisterikouluja sekä yliopistoverkostoja, ja toimimme aktiivisesti niiden johtoryhmissä. Lisäksi CEMAT on mukana partnerina Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Suomen Akatemian Venäjä-tutkimuksen huippuyksikössä. Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikkö tutkii Venäjän nykyisen kehityksen suuria haasteita ja niiden ratkaisemisen edellytyksiä. Lisätietoa huippuyksiköstä huippuyksikön verkkosivuilta.

CEMAT on myös Pohjoisen ulottuvuuden instituutin (Northern Dimension Institute, NDI) pääkoordinaattori. NDI on avoin yliopistoverkosto, joka koostuu nykyisellään noin kolmestakymmenestä jäsenyliopistosta ja tutkimuslaitoksesta. NDI on osa pohjoisen ulottuvuuden (PU) yhteistyötä, jossa on mukana neljä tasavertaista toimijaa: Euroopan unioni, Venäjä, Norja ja Islanti. Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyömuotona on kumppanuusmalli ja kumppanuuksia on neljä: ympäristökumppanuus, sosiaali- ja terveyskumppanuus, liikenne- ja logistiikkakumppanuus sekä kulttuurikumppanuus. Näiden lisäksi yhteistyössä ovat mukana NDI akateemisena toimijana ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto, joka edistää sekä yritysten verkottumista että liike-elämän ja viranomaisten välistä vuoropuhelua. NDI:n tavoitteena on tukea PU-kumppanuuksien toimintaa ja kehitystä tuottamalla niille relevanttia tutkimusta ja analyysiä kumppanuuksien strategiatyön tueksi. Lisäksi PU-instituutti pyrkii toiminnallaan parantamaan PU:n näkyvyyttä ja sitä kautta lisäämään sekä päättäjien että suuren yleisön tietoisuutta Pohjoisen ulottuvuuden toiminnasta ja saavutuksista

Teemme yhteistyötä laajasti sekä muiden suomalaisten että kohdealueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Pitkäaikaisia kumppaneitamme Venäjällä ovat mm. kansallinen tutkimusyliopisto National Research University Higher School of Economics, Northern (Arctic) Federal University ja St. Petersburg State University of Economics and Finance sekä Kiinassa Fudan University ja Chinese Academy of Social Sciences. Osana Aalto-yliopistoa verkostomme kattaa myös useat Venäjän johtavat yliopistot tekniikan ja taiteen aloilla (mm. kansallinen tutkimusyliopisto St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics ja St. Petersburg State University of Film and Television).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.12.2017.