Tutkimus

CEMATin missiona on tuottaa tieteellisesti korkealaatuista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa nopeasti kehittyvistä talouksista, erityisesti Venäjästä.

CEMATissa akateeminen ja soveltava tutkimus kulkevat käsi kädessä. Tutkimustuloksia raportoidaan myös yrityksille ja muille yhteiskunnan sidosryhmille säännöllisesti sekä seminaareissa, keskustelutilaisuuksissa että teemaraportteina. Tieteellisessä julkaisemisessa tähdätään kansainvälisiin huippujulkaisuihin. CEMATin tutkimusta rahoittavat sekä kansalliset toimijat (Suomen Akatemia, TEKES, säätiöt, ministeriöt) että kansainväliset ohjelmat (osana laajempia EU-hankkeita tehtävä tutkimus). 

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Sivusta vastaa: cemat [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 07.11.2017.