Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT
pietari_2010_3_016.jpg

Tutkimus

 

CEMATissa tehdään akateemista ja soveltavaa tutkimusta, joka

  • Kohdistuu nouseviin markkina-alueisiin Venäjällä, Baltian maissa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa
  • Huomioi suomalaisten yritysten tarpeet
  • Pohjautuu institutionaaliseen talousteoriaan
  • Tarkastelee prosesseja talouden makro-, meso- ja mikrotasolla
  • Eri markkina-alueiden eritystarkastelun lisäksi vertailee niitä keskenään

CEMATissa tehtävä akateeminen tutkimus käsittää

  • Tutkimushankkeita jotka usein toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa
  • Väitöskirja- ja post-doc -tutkimusta
  • Tiettyyn maantieteellisen alueeen erityiskysymyksiin kohdistuvia tutkimuksia sekä vertailevia tutkimuksia joissa paneudutaan tiettyyn tutkimusongelmaan eri markkina-alueiden näkökulmasta

CEMATin soveltava tutkimus käsittää sekä räätälöityjä tutkimushankkeita että jatkuvaluonteista kohdealueiden talouskehityksen seurantaa. Asiakkaitamme ovat sekä yritykset että julkisen sektorin toimijat kuten eri ministeriöt.

CEMAT on mukana partnerina Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Suomen Akatemian Venäjä-tutkimuksen huippuyksikössä. Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikkö tutkii Venäjän nykyisen kehityksen suuria haasteita ja niiden ratkaisemisen edellytyksiä. Lisätietoa huippuyksiköstä huippuyksikön kotivuilta.

 

Tutkimusaiheitamme Venäjällä, Baltiassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ovat

Makrotason prosessit:     Talousuudistusten eteneminen
                                             Liiketoimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin kehitys
                                             Suorien ulkomaisten sijoitusten ja kauppavirtojen kehitys
                                             Talouden alueellinen integraatio

Mesotason prosessit:       Suomalaisten toimialojen kansainvälistyminen
                                             Toimialojen kehittyminen
                                             Alue- ja paikallistason yhteiskunta- ja talouskehitys
                                             Raja-alueet ja kaksoiskaupungit

Mikrotason prosessit:       Ulkomaisten yritysten etabloitumisstrategiat
                                             Yhteis- ja tytäryritysten johtamiskysymykset
                                             Henkilöstöhallinto ulkomaanyksiköissä
                                             Kontrollikysymykset kansainvälisessä alihankinnassa

Kaikki uutiset » Kaikki tapahtumat »
Bookmark and Share
leimat_21.gif

 

Oikopolut

CEMAT Talousnäkymät

Ajankohtaisia katsauksia Venäjän ja Kiinan talouskehityksestä suomalaisyritysten näkökulmista.

Finrusresearch

Tutkittua Venäjä-tietoa yrityksille -sivusto kokoaa yhteen Venäjään liittyvää ajankohtaista tietoa tutkimuksista ja tapahtumista.

NDI - Northern Dimension Institute

NDI on avoin yliopistoverkosto, joka tuottaa ja levittää Pohjoisen ulottuvuuden teemoihin liittyvää akateemista osaamista päättäjien ja yhteiskunnan käyttöön.